Menu
Your Cart

Privātuma politika

SIA “Largo”,  Jur. adrese: Stacijas iela 26, Daugavpils, LV-5401” (turpmāk tekstā Pārdevējs) uzņemas aizsargāt Tīmekļa vietnes Lietotāju privātumu un personas datu konfidencialitāti.

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Privātumu politika attiecas uz Lietotāju datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Lietojot tīmekļa vietni, izmantojot Uzņēmuma pakalpojumus un sniedzot savu personīgi identificējamo informāciju, Lietotājs apliecina, ka pilnībā saprotat šādas informācijas vākšanu un apstrādi, un pilnībā piekrīt tai.

Paredzētais personas datu apstrādes mērķis ir Preču pārdošana un piegāde, iepērkoties Tīmekļa vietnē.

Lietotāju sniegto personīgo informāciju Pārdevējs apstrādā saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

2. PERSONISKI IDENTIFICĒJAMA INFORMĀCIJA

Personīgi identificējama informācija ietver Lietotāja personas e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu, pasta adresi un tālruņa numuru.

3. PERSONAS DATU IEGUVE

3.1. Lietotājs sniedzis Pārdevējam kontaktinformāciju, t.sk. vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu Tīmekļa vietnē vai citā vietā (piem., Pārdevēja noliktavā).

3.2. Lietotājs aizpildījis datu formu Reģistrēta lietotāja profilā Tīmekļa vietnē www.largo.lv.

3.3. Iepērkoties Pircēja noliktavā vai tīmekļa vietnē, Lietotājs sniedzot kontaktinformāciju vai saglabā trūkstošās ziņas.

3.4. Lietotājs piedalās Pārdevēja konkursos, pierakstās uz Pārdevēja jaunumiem vai iesaistāties citās tiešsaistes aktivitātēs, piemēram, atstājat komentārus, piesakoties prezentācijām utt.

4. IDENTIFICĒJAMĀS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA

4.1. Pārdevējs var izmantot Lietotāja personas datus sekojošiem mērķiem:

1) informēt Lietotāju par pakalpojumiem;

2) paziņot par precēm un pakalpojumiem;

3) informēt par jaunām precēm un pakalpojumiem, kampaņām, akcijām;

4) atbildēt uz Lietotāja pieprasījumiem;

5) apstrādāt aptauju datus un citus Lietotāja sniegtos datus;

6) apstrādāt konkursu informāciju;

7) apstrādāt tiešsaistes pirkumus un maksājumus;

8) nosūtīt Lietotājam iegādātās Preces;

9) filtrēt Lietotāju profilu informāciju;

10) atvērt, uzturēt un administrēt Reģistrēto lietotāju kontus.

4.2. Ar trešo peronu starpniecību personas dati var tikt izmantoti sekojošiem mērķiem:

1) Pasūtījumu piegādei

2) sms un e-pasta mārketinga aktivitātēm u.c.

Trešajām personām ir saistoši līguma nosacījumi par konfidenciālas informācijas neizpaušanu.

5. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Visi Lietotāja personas dati, kas kļuvuši zināmi Pārdevējam ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Pārdevējs veic visus iespējamos drošības pasākumus, tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos, lai aizsargātu Lietotāju personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

Lai aizsargātu Lietotāja intereses, Pārdevējs nodrošina:

1) godīgu un likumisku personas datu apstrādi;

2) personas datu vākšanu un apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;

3) tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu.

6. PERSONAS DATU MAIŅA

Reģistrētais lietotājs var aplūkot, mainīt un papildināt savus iesniegtos personas datus tīmekļa vietnes sadaļā „Mans profils”.

Pārdevējs nodrošina precīzu personas datu apstrādi, atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības pieprasīt, lai Uzņēmums izbeidz Lietotāja personas datu apstrādi un, lai dzēš Lietotāja personas datus.

7. REĢISTRĒTS LIETOTĀJS

Lai aizsargātu Lietotāja privātumu un drošību, lai pārbaudītu Reģistrēta lietotāja identitāti, tīmekļa vietne pieprasīs lietotāju un paroli, pirms dos piekļuvi personas datiem. Pārdevējs cenšas aizsargāt

Reģistrējoties lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un apņemas nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus. Ja reģistrācija datus izmanto trešā persona, tā tiek uzskatīta par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir jāinformē Pārdevējs izmantojot e-pastu info@largo.lv

8. INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

Pārdevējs īsteno pamatotus drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un rūpētos par atbilstošu drošību. Pārdevējs negarantē, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai, ka to neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

Pārdevējs nodrošina atbilstošas tehnoloģiskas un pārvaldības procedūras, lai aizsargātu personīgi identificējamo informāciju.

9. ZIŅOJUMI

Pārdevējs un tā saistītās sabiedrības var sazināties ar Lietotāju jautājumos par darījumiem, profila administrēšanu, īpašiem piedāvājumiem, ielūgumiem uz pasākumiem, preču testēšanas iespējām, konkursiem u.c.

Sniedzot Pārdevējam savu e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru, Lietotājs piekrīt saņemt šādus ziņojumus. Lietotājs var atteikties no iepriekšminēto ziņojumu saņemšanas izmantojot e-pastu info@largo.lv.

10. HIPERSAITES UN ATSAUCES

Katrai tīmekļa vietni, kas pieejama līdz ar pakalpojumu izmantošanu (ar hipersaišu un reklāmu starpniecību vai citādi), ir savi noteikumi un privātuma politika. Lietotāja pienākums ir iepazīties ar minētajiem noteikumiem. Pārdevējs nepārbauda trešo personu vietņu noteikumus un privātuma politiku, neatbild par to privātuma ievērošanas praksi, sniegto pakalpojumu pieejamību vai uzticamību un par to satura precizitāti.

11. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

Pārdevējs var izpaust lietotāja personīgi identificējamu informāciju trešajām personām likumā noteiktajos gadījumos, piem. tiesībsargājošajām un uzraudzības iestādēm pēc to oficiāla pieprasījuma.

Ja Pircējam, kurš pasūtījis un iegādājies Preces tīmekļa vietnē, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par Preču pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi).

Lietotājs ir informēts, ka neviena no elektroniskās uzglabāšanas metodēm nav garantēti droša.

Pārdevējs veic visus iespējamos pasākumus Lietotāju personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

12. SPĒKĀ STĀŠANĀS UN GROZĪJUMI

Privātuma politika stājas spēkā 2017. gada 26.jūlijā.

Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā grozīt vai papildināt Privātuma politiku. Jebkuri grozījumi Privātuma politikā stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi tīmekļa vietnē.

Aktuālā Privātuma politika publicēta Tīmekļa vietnē.