SIA “Largo”
Tālrunis: + 371 65421008
Fakss: + 371 65444470
Juridiskā adrese: Stacijas iela 26, Daugavpils, LV-5401
Faktiskā adrese: Stacijas iela 26, Daugavpils, LV-5401
Reģ.Nr.: LV40003265072
Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV74RIKO0002013220775